SLU hem

Miljöanalysdagen 5 november 2013
Tema: ekosystemtjänster

Moderator Kjell-Arne Nilsson, bitr. kommunikationschef vid SLU.
Startkvaliteten på filmerna är optimerad för mobiltelefoni (3gp), ändras med "HD"-knapp i spelaren.
Göran Stahl Mark Marissink Jan Bengtsson
Göran Ståhl
SLU:s vicerektor
Mark Marissink
Chef enheten natur biologisk
mångfald, Naturvårdsverket

Jan Bengtsson
Professor inst. f ekologi, SLU
Utmaningar och möjligheter -
om nätverk för kraftsamling och kompetensutveckling
Ekosystemtjänster i naturvården -
i Sverige, EU och internationellt
Vad är egentligen ekosystem- tjänster? En kort historik och bakgrund
Ing-Marie Gren Mora Aronsson  
Ing-Marie Gren
Professor inst. f ekonomi, SLU
Mora Aronsson
Koordinator program Biologisk mångfald, koordinator Artdatabanken
 
Möjligheter att värdera ekosys- temtjänster Invasiva främmande arter - återkoppling från internationell workshop i serien Global Challenges University Alliance  
   

 

Produktion UtbildningsMedia@slu.se
copyright © SLU, 2013