Seminarium om skogens roll i klimatarbetet och REDD+

SLU Global arrangerade ett seminarium om skogens roll i klimatarbetet, inklusive REDD-frågor. Under seminariet gavs tre intressanta föredrag och hölls en paneldebatt.
Moderator Anders Malmer, SLU Global

The development of forest land use in climate mitigation and specifically REDD+

Wednesday 13th February 2013 at 12 – 15

 

Filmerna öppnas i nytt fönster

  Hans Nilsagård   Lars Gunnar Marklund

 

Hans Nilsagård, Swedish Ministry of Rural Affairs

 LULUCF in relation to forests in the climate negotiations
– present state

 

Lars Gunnar Marklund, FAO Central America

Fundaments of REDD and how to make it work
– a perspective fromCentral America

  Presentation i pdf-format   Presentation i pdf-format
 

 

   
  Daniela and Sara   Paneldebatt
 

Daniela Kleinschmit and Sara Holmgren, SLU

Forest politics in the era of climate change
– across sectors and across scales

 

Paneldebatt

  Presentation i pdf-format    
 

 

   

 

Producerat av UtbildningsMedia@slu.se

copyright © SLU 2013