www.slu.se
Inst för Livsmedelsvetenskap, SLU BioCentrum och
Sveriges Veterinärförbund inbjuder till ett seminarium om Vaccination mot galtlukt
Erfarenheter av ett alternativ till smågriskastration
Datum: 26 april 2013
Tid: 9.30 - 15.00
Plats: Sveriges Lantbruksuniversitet, Sal L (Undervisningshuset)
Kerstin Lundström Johan Beck-Friis Carl Brunius & Kristina Andersson Gunnar Johansson
Kerstin Lundström
Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Beck-Friis
Sveriges veterinärförbund

Carl Brunius & Kristina Andersson
Sveriges lantbruksuniversitet
Gunnar Johansson
Svenska Djurhälsovården
Välkomna! Kastering av smågrisar. Vaccination mot galtlukt. Djurskydd, branschintresse och
genomförbarhet.
       
  Presentation i pdf-format Presentation i pdf-format Presentation i pdf-format
       
Darryl D´Souza Christer Hylander & Maria Lundesjö-Ahnström Helena Berg Paneldiskussion
Darryl D´Souza
Australian Pork Limited
Christer Hylander &
Maria Lundesjö-Ahnström
Strömsnäs gård/ Lövsta Kött

Helena Berg
SVT Rapport
Paneldiskussion
Research on quality pork and position of boar taint vaccin. Australian experience. Praktiska erfarenheter från lantbrukaren och slakteriet. Allmänhetens reaktioner på kastrations-/vaccinations-skildringar i media.  
       
Presentation i pdf-format Presentation i pdf-format Presentation i pdf-format  

 

Produktion UtbildningsMedia@slu.se, copyright © SLU 2013