SLU hem

Miljöanalysdagen 3 december 2015, Umeå
Tema: skog till hav - miljöanalys då, nu och i framtiden

Moderator Fredrik Ingemarsson, forskningssekreterare vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.
Bandbredden på filmerna är optimerad för 3G/4G smarta telefoner vid start. Ändras med "HD"-knapp i spelaren för bästa fullskärmskvalitet
när du tittar på dator med hög anslutningshastighet till Internet.
Göran Ståhl Erland Mårald Ola Inghe
Göran Ståhl
SLU:s vicerektor
Erland Mårald
Professor idéhistoria, Umeå universitet

Ola Inghe
Naturvårdsverket

Inledning. Aktuella miljöanalys-
frågor vid SLU
När blir ett mätvärde ett miljöproblem? Hur ser framtidens behov och
krav på data ut?
     
Liselott Nilsson Lars Johan Hansson Göran Adelsköld
Liselott Nilsson
Skogsstyrelsen
Lars Johan Hansson
Havs- och vattenmyndigheten
Göran Adelsköld
miljöanalyssekreterare, SLU

Hur ser framtidens behov och
krav på data ut?
Hur ser framtidens behov och
krav på data ut?
Datavärdskap - kvalitet, kontinuitet och kompetens i hanteringen av miljödata
     
Mikaela Asplund Lisa Arrenius Anna-lena Axelsson
Mikaela Asplund
koordinator, SLU
Lisa Arrenius
projektledare, IT-avdelningen, SLU
Anna-Lena Axelsson
forskare, SLU

Hur ser framtidens behov och
krav på data ut?
Om projektet Tilda - Tillgängliggörande och arkivering av forskingsdata vid SLU Utveckling av Sveriges skogar under 200 år baserat på Riksskogstaxeringen
   
     
Anders Lundström Kjell Danell Kjell Leonardsson
Anders Lundström
forskningsledare, SLU
Kjell Danell
professor emeritus, SLU
Kjell Leonardsson
universitetslektor, SLU

Utveckling av Sveriges skogar under200 år baserat på Riksskogstaxeringen Viltstatistik - förr, nu och i framtiden Uppföljning av fiskbestånd i tid och rum
   
     
Håkan Wennhage Erland Mårald Inspel från myndigheterna
Håkan Wennhage
miljöanalytiker, SLU
Erland Mårald
Professor idéhistoria, Umeå universitet
Inspel från myndigheterna
Uppföljning av fiskbestånd i tid och rum Sett och hört, perspektiv på dagen Hur ser framtidens behov och krav på data ut?
   
   

 

Produktion Utbildningsmedia@slu.se
copyright © SLU, 2015